ตัวอย่างโครงงานวิทย์

ขอขอบคุณที่มาจาก  scienceproject และฐานข้อมูล elib web gateway

1 oกล่องสะสมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
2 คง 2542 ป041 oการดูดซับสารหนูด้วยถ่านกัมมันต์
3 คง 2537 ป116 oการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งโดยวิธีทางเคมีชีวภาพ
4 oการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านอากาศกับความเร็ววัตถุ
5 oการสร้างเครื่องมือวัดโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวด
6 oการสร้างเทอร์มอมิเตอร์ก๊าซ
7 คง 2550 ป057 oชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง
8 คง 2538 ป035 oไซเคิลวิล
9 คง 2546 ป004 oถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
10 คง 2539 ป034 oถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้
11 คง 2542 ป030 oถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
12 oผลของสนามไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้ารูปทรงกระบอกสมมาตรที่มีต่อการจับตัวของน้ำยาพารา
13 oรถถูบ้านอัตโนมัติ
1 คง 2549 ป056 oAN ADVANCE PARA RUBBER PRESS MACHINE 2006
2 คง 2550 ป060 oAuto Wallpaper Machine
3 คง 2549 ต015 oBaker Bike
4 คง 2546 ป043 oBanana Chipper
5 คง 2549 ป054 oBUILD TINK BY TANK
6 คง 2539 ต039 oDigital Counter
7 คง 2549 ป061 oFoot pump
8 คง 2549 ต014 oLG Bicycle
9 คง 2541 ต045 oLUFFA นานาประโยชน์
10 คง 2549 ต058 oMachine for cleaning Air
11 คง 2542 ต041 oMOTER SPRAYER IV
12 คง 2541 ต040 oMOTOR SPRAYER III
13 คง 2546 ต055 oNatural Infinity
14 คง 2548 ป007 opH อินดิเคเตอร์
15 คง 2549 ต057 oQuick Cooker (หม้อหุงข้าวสุดประหยัด)
16 คง 2538 ป032 oROBOT ARM s.s.1
17 คง 2540 ป033 oSecurity Device
18 คง 2547 ป044 oTimerผู้ช่วยหนู
19 คง 2549 ป057 oVISUALIZER (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง)
20 คง 2546 ต068 oWater Bath อย่างง่าย
21 คง 2550 ต025 oกรงดักหนูแสนกล
22 คง 2535 ป047 oกระดานไฮโดรลิก
23 คง 2541 ต021 oกระดาษก๊อปปี้ (IMF)
24 คง 2543 ต028 oกระดาษขจัดกลิ่นอับ
25 คง 2540 ต015 oกระดาษจากเปลือกข่อย
26 คง 2535 ป013 oกระดาษนุ่นปุกปุย
27 คง 2543 ป027 oกระดาษลิตมัสกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
28 คง 2546 ต006 oกระดาษสีจากน้ำมัน
29 คง 2535 ป002 oกระถางคะปิลลารี่
30 คง 2546 ต040 oกระถางจากธรรมชาติ
31 คง 2545 ป014 oกระถางดูดน้ำ
32 คง 2541 ต043 oกระถางปลอดมลพิษ
33 คง 2546 ต001 oกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
34 คง 2540 ป007 oกระบะไข่รีไซเคิล
35 คง 2540 ต013 oกล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)
36 คง 2550 ป038 oกล่องแยกเหรียญ
37 คง 2547 ต003 oกังหันดูดซับคราบน้ำมัน
38 คง 2541 ป014 oกังหันลมแกนดิ่งแบบปีกเฮลิคอปเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
39 คง 2541 ป006 oกับดักแมลงวันทองจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
40 คง 2542 ป053 oกับดักยุงรักษ์สิ่งแวดล้อม
41 คง 2545 ต009 o“ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอการสุกของผลไม้”
42 คง 2541 ต047 oกาบกล้วยช่วยผักคะน้า
43 คง 2541 ป007 oการกำจัดคราบไขมัน กลิ่น สี ของน้ำทิ้งจากบ้านเรือนด้วยวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น
44 คง 2542 ป039 oการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่ถูกหน่วงมาตรวจสอบความหนืดของน้ำมันเครื่อง
45 คง 2550 ป012 oการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน
46 oการใช้แสงอัลตราไวโอเลตลดเชื้อแบคทีเรีย
47 คง 2541 ต048 oการทอผ้าจากใยกล้วย
48 oการทำกระดาษจากใบสับปะรดและก้านผักตบชวา
49 คง 2542 ป024 oการทำภาชนะจากใบพืชบางชนิดที่รักษาสภาพความเขียวแทนภาชนะโฟม
50 คง 2546 ต019 oการทำโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
51 คง 2544 ต048 oการประดิษฐ์ขวดดักจับแมลงวันทอง
52 คง 2544 ต018 oการประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดให้สัตว์
53 คง 2540 ต054 oการประดิษฐ์เครื่องดักแมลงวัน
54 คง 2541 ต025 oการประดิษฐ์แผ่นกรองแยกไขมัน
55 คง 2539 ป014 oการผลิตกระดาษสาจากกล่องนม
56 คง 2541 ต007 oการผลิตก๊าซโอโซนอย่างง่าย
57 คง 2535 ต004 oการผลิตน้ำตาลจากแป้งด้วยเอนไซม์ในใบตำลึง
58 คง 2542 ป003 oการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งการเพิ
59 คง 2545 ป022 oการเพาะเมล็ดพันธุ์หวาย
60 คง 2549 ป015 oการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปากกาไวท์บอร์ด
61 คง 2547 ป001 oการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงเยื่อใบไม้
62 คง 2550 ต037 oการเพิ่มพลังงานสะอาด ให้กับแผงตากแห้ง
63 คง 2546 ป028 oการลำเลียงน้ำของพืชโดยระบบเชือก
64 คง 2542 ป033 oการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักและเพิ่มคุณภาพน้ำด้วยจักรยานออกกำลังกายติดเครื่องสูบน้ำและเค
65 คง 2541 ป002 oการศึกษาความสามารถของพริกไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Aspergillus flavus
66 คง 2549 ต024 oการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปั่นใยกล้วยสำหรับการผลิตกระดาษ
67 คง 2547 ต001 oการศึกษาประสิทธิภาพยิปซั่มบอร์ดประยุกต์จากเปลือกไข่เสริมเส้นใยจากธรรมชาติ
68 คง 2546 ป100 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักลูกน้ำชนิดจมและกับดักลูกน้ำยุงชนิดลอย
69 คง 2538 ป020 oการศึกษาพฤติกรรมของหนูบ้านเพื่อกำจัด
70 คง 2538 ป020 oการศึกษาพฤติกรรมของหนูบ้านเพื่อกำจัด
71 คง 2545 ต015 oการศึกษาและประดิษฐ์การทำน้ำอุ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
72 oการศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อและไล่แมลงวันทอง
73 คง 2542 ป029 oการศึกษาสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของเศษวัสดุเหลือใช้ในภาชนะเก็บความเย็น
74 คง 2549 ป029 oการสร้างมัลติมิเตอร์ VB6
75 คง 2546 ป048 oการหาความเข้มข้นของน้ำตาลในอ้อยโดยวัดเวลาที่ใช้ในการไหล
76 คง 2535 ป015 oการอบความร้อนจากท่อไอเสีย
77 คง 2541 ป058 oกีตาร์มหัศจรรย์
78 คง 2547 ต048 oกุ้งกระโดด
79 คง 2546 ต041 oขวดดักแมลงสาบ
80 คง 2545 ป064 oของกล้วยๆ
81 คง 2550 ป061 oขี้สูดเทียม
82 คง 2545 ต065 oเข็มขัดนริภัยกำลังสอง
83 คง 2547 ต010 oคีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูป
84 คง 2541 ป040 oเคมีภัณฑ์จากโฟม
85 คง 2538 ต026 oเครื่องกรองน้ำจากผักตบชวา
86 คง 2547 ต018 oเครื่องกรองน้ำมันทอดปลา
87 คง 2541 ป020 oเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำ
88 คง 2535 ป005 oเครื่องกันการถูกข่มขืน
89 คง 2536 ป008 oเครื่องกำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำชนิดจานพลาสติก
90 คง 2540 ต014 oเครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน
91 คง 2545 ป017 oเครื่องเก็บเกี่ยวผลไม้รุ่น ส.ร.น.1
92 คง 2545 ป012 oเครื่องเก็บน้ำยาง
93 คง 2546 ป027 oเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด
94 คง 2541 ต011 oเครื่องขจัดคราบน้ำมัน
95 คง 2545 ป015 oเครื่องขยายเสียงเพื่อครู
96 คง 2546 ต069 oเครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์
97 คง 2549 ต012 oเครื่องขูดมะพร้าวแบบพอเพียง
98 คง 2547 ป017 oเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์
99 คง 2543 ต057 oเครื่องคัดกุ้งกุลาดำ
100 คง 2546 ต098 oเครื่องคั้นกะทิแบบประหยัด
101 คง 2549 ต036 oเครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ
102 คง 2549 ป040 oเครื่องฉีดพ่นประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตร
103 คง 2549 ป013 oเครื่องซอยแตงกวา
104 คง 2543 ต024 oเครื่องดักจับกุ้งแบบกระบอกไม้ไผ่
105 คง 2548 ต001 oเครื่องดักจับแมลง
106 คง 2549 ต011 oเครื่องดูดเก็บน้ำยาง
107 คง 2546 ต021 oเครื่องดูดฝุ่น
108 คง 2540 ต006 oเครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก
109 คง 2540 ต043 oเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติ
110 คง 2546 ต022 oเครื่องตรวจสิ่งเจือปนในน้ำ
111 คง 2541 ป043 oเครื่องตัดกิ่งไม้แบบปั๊ม
112 คง 2549 ต023 oเครื่องตัดงวงตาล
113 คง 2546 ต100 oเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ
114 คง 2550 ต024 oเครื่องตัดหญ้าจากมอเตอร์พัดลมแอร์
115 คง 2547 ป042 oเครื่องตากแดดเดียวเพื่อสุขภาพ
116 คง 2546 ต099 oเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน
117 คง 2547 ป009 oเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ
118 คง 2541 ต052 oเครื่องเตือนเมื่อลืมยกขาตั้งรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่
119 คง 2540 ป003 oเครื่องเตือนวาตภัย
120 คง 2535 ต019 oเครื่องทดสอบความไว
121 คง 2550 ต010 oเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติ
122 คง 2546 ป014 oเครื่องทำลายเข็มฉีดยาทูอินวัน
123 คง 2544 ป006 oเครื่องนับจำนวนราคาประหยัด
124 คง 2546 ป063 oเครื่องนับจำนวนอัตโนมัติ
125 คง 2546 ป108 oเครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด
126 คง 2547 ป029 oเครื่องบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
127 คง 2545 ต067 oเครื่องบินบังคับ
128 คง 2546 ป107 oเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ
129 คง 2549 ต056 oเครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์
130 คง 2544 ป005 oเครื่องปอกเยื่อถั่ว
131 คง 2540 ต042 oเครื่องป้องกันการขโมยรองเท้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
132 คง 2541 ป036 oเครื่องปั่นฟาง
133 คง 2550 ป014 oเครื่องผสมน้ำยางพารา
134 คง 2538 ต029 oเครื่องผ่าผลไม้
135 คง 2550 ป013 oเครื่องผ่าหมาก
136 คง 2549 ป012 oเครื่องพ่นพลังงานแบตเตอรี่
137 คง 2549 ป060 oเครื่องพ่นยา PVC
138 คง 2546 ต101 oเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า
139 คง 2545 ต069 oเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง
140 คง 2547 ป040 oเครื่องพ่นอเนกประสงค์
141 คง 2540 ป042 oเครื่องพ่นเอนกประสงค์
142 คง 2545 ป036 oเครื่องพ่นเอนกประสงค์
143 คง 2541 ต026 oเครื่องเพาะถั่ว
144 คง 2541 ต039 oเครื่องเพิ่มอากาศในตู้ปลาประหยัดพลังงานจากระบบการให้น้ำเกลือ
145 คง 2549 ป024 oเครื่องแพ็คถุงสุญญากาศ
146 คง 2540 ป006 oเครื่องฟอกอากาศชีวภาพ
147 คง 2540 ป054 oเครื่องฟักไข่(พ่วง)
148 oเครื่องฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ
149 คง 2540 ต039 oเครื่องฟักไข่รีไซเคิล
150 คง 2540 ป053 oเครื่องมือจำลองการกำจัดไขมันและกากอาหารจากน้ำทิ้งตามบ้านเรือน
151 คง 2541 ป046 oเครื่องมือวัดควันดำระบบแสง
152 คง 2549 ป025 oเครื่องย้อมผ้าด้วยหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมี
153 คง 2547 ต046 oเครื่องแยกไข่แดง
154 คง 2550 ป025 oเครื่องแยกผักและผลไม้โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์
155 คง 2540 ป032 oเครื่องรดน้ำต้นไม้ใต้ดินอัตโนมัติ
156 คง 2545 ป018 oเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติทำงานด้วยแสง
157 คง 2540 ป010 oเครื่องรดน้ำไฮเทค
158 คง 2535 ป035 oเครื่องร่อนทราย
159 คง 2550 ป011 oเครื่องร่อนแป้ง
160 คง 2541 ต017 oเครื่องริดใบจาก”พลังสอง”
161 oเครื่องวัดความเร็วลม
162 คง 2547 ป018 oเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์
163 คง 2541 ป042 oเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์
164 คง 2542 ป046 oเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายภาคสนาม
165 คง 2537 ป026 oเครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง
166 คง 2549 ต025 oเครื่องส่งสัญญาณกันน้ำล้น
167 คง 2535 ป001 oเครื่องสูบน้ำพลังลม
168 คง 2541 ป054 oเครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน
169 คง 2547 ป008 oเครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ
170 oเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
171 คง 2550 ต011 oเครื่องหยอดอเนกประสงค์
172 คง 2538 ป043 oเครื่องหว่านปุ๋ย
173 คง 2544 ป016 oเครื่องหว่านปุ๋ย
174 คง 2546 ต054 oเครื่องห่อผลไม้
175 คง 2540 ป046 oเครื่องห่อผลส้มโอ
176 คง 2547 ป041 oเครื่องหั่นกล้วยฉาบ
177 คง 2549 ป023 oเครื่องเหวี่ยงสารสุดประหยัด
178 คง 2543 ต021 oเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติแบบประหยัด
179 คง 2540 ต026 oเครื่องให้อาหารปลาดุกระบบปลาสั่ง
180 คง 2545 ป071 oเครื่องให้อาหารปลาระบบแรงโน้มถ่วงโลก
181 คง 2547 ต011 oเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
182 คง 2546 ต026 oเครื่องอบปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตย์
183 คง 2541 ป032 oเครื่องอบพริกอย่างง่าย
184 คง 2544 ป018 oเครื่องอบหมาก
185 คง 2541 ป037 oเครื่องอบหวายป้องกันเชื้อรา
186 คง 2546 ป011 oเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าว
187 คง 2535 ต014 oเครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์
188 คง 2548 ป011 oโค้งเว้าไล่แมลงวัน
189 คง 2545 ต014 oโคมไฟจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อไล่ยุงและแมลง
190 คง 2538 ป034 oโคมไฟดูหนังสือแบบประหยัด
191 คง 2538 ต022 oงูเขียวม่านพระอินทร์มีอิทธิพลต่อสังคมมด
192 คง 2546 ป003 oจรวดขวดน้ำ
193 คง 2550 ป055 oจักรยานช่วยเหลือคนพิการทางขาไฮเทค 2 in 1
194 คง 2549 ป055 oจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน
195 คง 2546 ป030 oจักรยานตัดเหล็กจากวัสดุเหลือใช้
196 คง 2539 ต043 oจักรยานปั่นนุ่น
197 คง 2546 ป029 oจักรยานลอยน้ำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
198 คง 2546 ป109 oจักรยานสูบน้ำ
199 คง 2549 ป026 oจากวัสดุเหลือใช้สู่เครื่องแยกไข่กลไกแรง
200 คง 2545 ป061 oจานปรับรับแสงส่งแรงสุริยะ
201 คง 2540 ต031 oจานรับสัญญาณโทรทัศน์จากร่ม
202 คง 2547 ต049 oชับชับชับตัดให้ขาด
203 คง 2550 ป058 oชุดกำจัดไขมัน Triple Level
204 คง 2542 ต046 oชุดส่งสัญญาณน้ำเกลืออัตโนมัติ
205 คง 2550 ป057 oชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง
206 คง 2546 ต023 oเชือกมหัศจรรย์ประหยัดน้ำ
207 คง 2546 ป021 oเชื้อรา Metarhizium sp. กำจัดแมลงสาบบ้าน
208 คง 2546 ป044 oซานติ้งไฟฟ้า
209 คง 2538 ป042 oซิลิกาจากแกลบ
210 คง 2538 ป025 oเซฟตี้คาร์
211 คง 2547 ต019 oดับกลิ่นคาวง่ายๆด้วยเปลือกผลไม้อบแห้ง
212 คง 2538 ต036 oต้นแบบโป๊ะนิรภัย
213 คง 2547 ป027 oตัวควบคุมการจ่ายน้ำตามใจ
214 คง 2545 ป070 oตู้ตากผ้าพลังความร้อนถึงฝนตกผ้าฉันก็แห้ง
215 คง 2549 ป059 oตู้ตากมหัศจรรย์ สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
216 คง 2541 ต050 oตู้เพลงถังขยะ
217 คง 2541 ป034 oตู้ฟักไข่แบบกองทราย
218 คง 2540 ต038 oตู้อบสองพลัง
219 คง 2548 ป002 oตู้อบแห้งแผงกระป๋อง
220 คง 2535 ป017 oตู้อบเอนกประสงค์
221 คง 2541 ป039 oเตาแก๊ส 2000
222 คง 2545 ป037 oเตาตามตะวัน
223 คง 2541 ต041 oเตาเผาขยะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก
224 คง 2545 ต025 oเตาเผาขยะลดมลพิษ
225 คง 2541 ป008 oเตาเผาขยะลดมลพิษในอากาศ
226 คง 2545 ต027 oเตาเศรษฐกิจ
227 oเตาอบอินฟราเรด
228 คง 2547 ต009 oโต๊ะเก้าอี้ชุดสนามแบบประหยัดจากแกลบ
229 คง 2538 ป029 oถังขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
230 คง 2546 ป098 oถังขยะอัจฉริยะ
231 คง 2546 ต027 oถังมหัศจรรย์
232 คง 2542 ต009 oถังแยกแก้วพลาสติก-น้ำแข็ง
233 คง 2550 ต013 oถังหมักปุ๋มน้ำชีวภาพ
234 คง 2546 ต018 oถาดวิเศษกันมด (The Magic Ant Protective Tray)
235 คง 2539 ป034 oถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้
236 คง 2542 ป030 oถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
237 คง 2546 ป059 oถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
238 คง 2546 ต038 oโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
239 คง 2546 ป042 oโถปัสสาวะประหยัดน้ำ
240 คง 2542 ป026 oทรานซิสเตอร์ REUSE
241 คง 2546 ต102 oท่อกรองใต้ทรายในตู้ปลาแบบประหยัด
242 คง 2539 ต040 oทำปั๊มน้ำธรรมดาให้เป็นอัตโนมัติ
243 คง 2545 ต038 oที่ดักแมลงศัตรูลูกปลาวัยอ่อน
244 คง 2538 ป024 oเทคนิคการออกแบบเครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำเกลือ
245 คง 2546 ป045 oนาวารีไซเคิล
246 คง 2538 ต028 oน้ำใบบัวบกผง
247 คง 2541 ป041 oน้ำสะอาดใส ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
248 คง 2550 ป059 oน้ำใสไร้คราบไขมัน
249 คง 2541 ต001 oบล็อคซีเมนต์รีไซเคิล
250 คง 2546 ต042 oบอร์ดจากวัสดุท้องถิ่น
251 คง 2550 ต038 oบานเกร็ดเปิด – ปิด 2007
252 คง 2547 ป004 oแบตเตอรี่จากน้ำหมักชีวภาพ
253 คง 2539 ต031 oแบบจำลองการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง
254 คง 2546 ต010 oประโยชน์สารพัดจากเปลือกหอย
255 คง 2545 ป038 oประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยเพื่อสุขภาพเกษตรกร
256 คง 2540 ป040 oปั้นสวยด้วยขยะ
257 oปากเทียมสำหรับปลาอมไข่บางชนิด
258 คง 2549 ป038 oแปรงลูกกลิ้งทาสีประหยัดเวลา
259 คง 2535 ป049 oผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
260 คง 2539 ป016 oผลิตภัณฑ์กระดาษผสมวัชพืช
261 คง 2546 ต065 oแผ่นดับกลิ่นรองเท้า
262 คง 2546 ป005 oแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
263 คง 2550 ป029 oแผ่นประยุกต์จากหญ้าแฝกทดแทนบอร์ดชานอ้อย
264 คง 2542 ต010 oแผ่นใสไข่ขาว
265 คง 2547 ป028 oแผ่นใสหมึกอิงก์เจ็ต
266 คง 2541 ต038 oพลังลมหมุนกังหันปั่นน้ำ
267 คง 2543 ต010 oพัดลมไขลาน
268 คง 2547 ต020 oพัดลมไอน้ำประหยัดพลังงาน
269 คง 2538 ป041 oเพื่อนพยาบาล
270 คง 2540 ป056 oโฟมธรรมชาติ
271 คง 2549 ต026 oโฟมยางจากแกนข้าวโพด
272 คง 2540 ต055 oโฟมวัสดุสารพัดประโยชน์
273 คง 2541 ต004 oภาชนะจากพืช
274 คง 2543 ต023 oมหัศจรรย์กับสปริงเกอร์ (Sprinkler) ยุคใหม่
275 คง 2544 ป030 oแมงลักคาเพชรฆาตตัวใหม่
276 คง 2549 ป011 oไม้กวาดไฟฟ้า
277 คง 2547 ป002 oไม้เปเปอร์วูด
278 คง 2546 ป012 oรถเก็บลูกเทนนิส
279 คง 2539 ป015 oรถจักรยานพลังงานไฟฟ้า
280 คง 2546 ป062 oรถประหยัดเชื้อเพลิง
281 คง 2541 ป031 oรถประหยัดพลังงานลดมลภาวะ
282 คง 2541 ต020 oรถหยอดเมล็ดพืช
283 คง 2541 ต012 oรหัสกันขโมย
284 คง 2546 ต057 oระบบกันขโมยยุค IT
285 คง 2547 ต033 oระบบการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
286 คง 2540 ป044 oระบบกำจัดแมลงกลางคืนอัตโนมัติแบบ ARC Discharge
287 คง 2546 ต067 oระบบเปิด-ปิดน้ำด้วยแรงดันน้ำ
288 คง 2542 ต061 oรักษ์น้ำกวง
289 คง 2543 ป010 oรักษ์น้ำกวง
290 คง 2541 ต013 oราวตากผ้าไฟฟ้าอัตโนมัติ
291 คง 2547 ป043 oราวผ้าไฮเทค
292 คง 2546 ป041 oราวอัตโนมัติ
293 คง 2547 ป019 oรีโมทจราจร
294 คง 2547 ต047 oรูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบอุปกรณ์ฝึกทักษะตะกร้อ
295 คง 2546 ต028 oรูปปั้นจากผงชอล์ก
296 คง 2547 ต034 oเรือกลไฟ
297 คง 2540 ป045 oโลกสวยด้วยกระถาง ว.ก.
298 คง 2546 ป026 oวงล้อมหัศจรรย์
299 คง 2543 ต017 oวัสดุปั้นเทียม
300 คง 2542 ป022 oวัสดุลอยน้ำจากไส้มันสำปะหลัง
301 คง 2538 ป031 oศึกษากับดักและเหยื่อล่อเพื่อลดความชุกชุมของแมลงสาบในบ้าน
302 คง 2547 ต017 oสบู่จากน้ำมันพืชใช้แล้ว
303 คง 2545 ต066 oสมศรี 2002
304 คง 2535 ป033 oสมุนไพรและสารพื้นบ้านยืดอายุการใช้งานของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลแวนด้า – พันธุ์ผสมระหว่างโจเซฟฟินและลู
305 คง 2545 ต044 oสไลเดอร์ดักแมลง
306 คง 2545 ต068 oสว่านจิ๋ว
307 คง 2538 ต001 oสวิตช์รหัส
308 คง 2538 ต001 oสวิตช์รหัส
309 คง 2547 ต045 oสัญญาณกันขโมยด้วยกล้องวงจรปิด
310 คง 2542 ป060 oสัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์
311 คง 2541 ป045 oสายอากาศลูกกรงไก่
312 คง 2545 ป013 oสิ่งประดิษฐ์เครื่อง Micro Water
313 คง 2545 ต032 oสิ่งประดิษฐ์จากใบไม้
314 คง 2545 ป011 oสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนปลายเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
315 คง 2544 ป017 oสิสงลอยลม
316 คง 2549 ป039 oสุขภัณฑ์ เซฟ สะอาด
317 คง 2538 ป004 oสุขา(ชาย)ไฮเทค
318 คง 2540 ต049 oเสลดพังพอนรักษาแผลปลาดุก
319 คง 2546 ป013 oหน้ากากกรองฝุ่นจากส่วนของพืชบางชนิด
320 คง 2537 ป004 oหน้าต่างนิรภัย
321 คง 2541 ป044 oหม้อน้ำรังผึ้งสุริยะ
322 คง 2550 ต012 oหม้อนึ่งไอน้ำตาลโตนดแบบประหยัด
323 คง 2547 ต031 oหม้อลวกช้อนประหยัดพลังงาน
324 oหลอดไฟแจ้งเหตุ
325 คง 2546 ป061 oหลาประยุกต์
326 คง 2540 ต046 oหัวแร้งคาร์บอน
327 คง 2546 ต016 oหุ่นยนต์ขนของ
328 คง 2540 ต035 oเหนียวหนึบรีไซเคิล
329 คง 2545 ต001 oอนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยปะการังเทียม
330 คง 2546 ต020 oอะเมซิ่งปักโยกบีบ
331 คง 2542 ต056 oอัดแล้วเต่งตึงทึ่งพลังเติมลม
332 คง 2549 ป008 oอาหารปลาจากหอยเชอรี่
333 คง 2547 ต032 oอิฐบล็อกมวลเบาจากวัสดุธรรมชาติ
334 คง 2538 ต032 oอินดิเคเตอร์จากราก ลำต้น ใบ ดอกของพืชในท้องถิ่นและการประยุกต์ไปสู่ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์
335 คง 2548 ต002 oอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมเทควันโด
336 คง 2538 ต025 oอุปกรณ์ถ่ายของเหลวโดยใช้ความดันอากาศ
337 คง 2547 ป010 oอุปกรณ์ทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์
338 คง 2546 ต024 oอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิของเตาแก็ส
339 oอุปกรณ์ศึกษาผลของแสงอุลตราไวโอเลตที่มีต่อแผ่นพลาสติก
340 คง 2541 ป011 oอุปกรณ์หาขนาดภาพและตำแหน่งภาพจากเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนูน และกระจกเว้า
341 คง 2549 ป021 oแอลกอฮอล์จากเมล็ดเต่ารั้ง
342 คง 2546 ป009 oโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
343 คง 2548 ป003 oโอเอซิสประยุกต์
344 คง 2548 ต003 oโอเอซีสและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติแบบประหยัดจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการจัดดอกไม้สด
272 คง 2538 ป014 oการศึกษากรรมวิธีทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้
273 คง 2535 ป003 oการศึกษากรรมวิธีในการทำและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของขนมทองหยิบ
274 คง 2549 ป016 oการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากอีดีด
275 คง 2540 ต009 oการศึกษาการงอกของเมล็ดพืชด้วยน้ำมะพร้าวและน้ำคั้นผักโขม
276 oการศึกษาการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์เนื้อด้วยอาหารสริมใบกระถิน
277 คง 2542 ต042 oการศึกษาการใช้สารบางชนิดทำลายไข่หอยเชอรี่
278 คง 2547 ป016 oการศึกษาการใช้สารสกัดจากใบมะยมตรวจหาฟอร์มาลินในอาหารสด
279 คง 2540 ป009 oการศึกษาการดูดซับไอออนของโลหะตะกั่วด้วยสาหร่ายหางกระรอก
280 คง 2548 ต009 oการศึกษาการทดสอบสารละลายกรด-เบส ด้วยน้ำดอกไม้
281 oการศึกษาการทำกระดาษจากหญ้าขน
282 คง 2540 ต040 oการศึกษาการทำน้ำส้มสายชูจากผลไม้พื้นบ้าน
283 คง 2535 ป046 oการศึกษาการแทรกสอดของเสียงในคลื่นนิ่ง
284 คง 2546 ต062 oการศึกษาการผลิตกระดาษ (Parchment) จากพืชท้องถิ่นโดย Acetobacter xylinium
285 oการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแตงโมไม่มีเมล็ด
286 คง 2547 ป032 oการศึกษาการเพิ่มคุณภาพผลมังคุดเพื่อการส่งออก
287 คง 2544 ป003 oการศึกษาการเพิ่มปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักตะขบขี้นกด้วยรำข้าว
288 คง 2546 ป051 oการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของถั่วงอกเมล็ดกระถิน
289 oการศึกษาการย่อยสลายปุ๋ยหมักของจุลินทรีย์
290 คง 2546 ต058 oการศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว
291 คง 2541 ป027 oการศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้พืชทะเล
292 คง 2542 ป074 oการศึกษาการลดอุณหภูมิของต้นไทรกับเครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
293 คง 2534 ต009 oการศึกษาการสกัดสารจากหนุมานประสานกายใช้กำจัดปลวก
294 คง 2538 ป023 oการศึกษาความเข้มของแสงโดยใช้เซลล์สุริยะ
295 คง 2537 ป031 oการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากผึเสื้อยักษ์
296 คง 2541 ป002 oการศึกษาความสามารถของพริกไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Aspergillus flavus
297 คง 2547 ป023 oการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากระเวียง (Catunaregam longispina Bl ex DC., Rubiaceae)
298 คง 2543 ป004 oการศึกษาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย
299 oการศึกษาชนิดของมูลสัตว์ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ซุปเปอร์สวีท DMR.
300 คง 2540 ต005 oการศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการเก็บรักษาเนื้อหมู
301 คง 2542 ป027 oการศึกษาเบื้องต้นเพื่อนำเอนไซม์ไคติเนสจากแบคทีเรียไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร
302 oการศึกษาแบบของกังหันที่มีผลต่อการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
303 คง 2542 ป059 oการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำคั้นจากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดเพื่อใช้ในการยับยั้งการแข็งตัวของเลือด
304 คง 2550 ป047 oการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นคอนกรีตจากเปลือกไข่
305 คง 2540 ป005 oการศึกษาประสิทธิภาพของสารฟอกขาวจากขี้เถ้าชนิดต่าง ๆ
306 คง 2544 ป027 oการศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติในการกรองฝุ่นละอองในอากาศ
307 คง 2549 ต048 oการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการกำจัดปลวก
308 คง 2547 ต001 oการศึกษาประสิทธิภาพยิปซั่มบอร์ดประยุกต์จากเปลือกไข่เสริมเส้นใยจากธรรมชาติ
309 คง 2541 ป004 oการศึกษาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักวัสดุเหลือใช้
310 คง 2541 ป055 oการศึกษาปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักของน้ำทิ้งโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน
311 คง 2535 ต024 oการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตวุ้นมะพร้าว
312 คง 2545 ต050 oการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียแคโรทีนในแครอท
313 คง 2540 ต057 oการศึกษาเปรียบเทียบการกรองน้ำในตู้ปลาด้วยผงถ่านชนิดต่าง ๆ
314 oการศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดหนอนกระทู้ในหอมแบ่งโดยใช้เชื้อวิสากับสารเคมี
315 oการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าในขี้เลื่อยที่หมดอายุแล้วกับขี้เลื่อยใหม่
316 oการศึกษาเปรียบเทียบการใช้กรดจากน้ำผลไม้ผสมน้ำกลั่นเพื่อยืดอายุดอกดาวเรือง
317 คง 2540 ต053 oการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตแก๊ซออกซิเจนของพืชบางชนิดที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้
318 คง 2536 ป006 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาวของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาผสมกับ
319 คง 2542 ป023 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ที่ได้จากพืช
320 คง 2542 ต036 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อการไล่ยุง
321 คง 2540 ป052 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์ไคติเนสจากแบคทีเรียที่ค้นหาและคัดเลือกได้จากดิน
322 คง 2541 ต056 oการศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำกลั่น น้ำในถุงเมล็ดมะละกอ ฮอร์โมนและสารผสมระหว่างน้ำในถุงเมล็ดมะละกอก
323 oการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของหนอนแมลงวันที่ได้จากวัสดุเพาะต่างกันระหว่างมูลสุกรกับมูลไก่ไข่
324 คง 2546 ต061 oการศึกษาเปรียบเทียบพืชที่มีสมบัติในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส
325 oการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoons) โดยการอัดอากาศลงไปใ
326 คง 2543 ต046 oการศึกษาเปรียบเทียบวิธีปลูกผักไร้สาร
327 คง 2538 ต009 oการศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์หญ้าแฝกในอำเภอพนมสารคาม
328 คง 2540 ต002 oการศึกษาเปรียบเทียบสารหอมระเหยจากมะกรูดในการป้องกันกำจัดมอด
329 คง 2540 ต003 oการศึกษาผลกระทบของสารละลายปุ๋ยเคมีต่อการดำรงชีวิตของปลาตะเพียนขาว
330 คง 2546 ป104 oการศึกษาผลกระทบของสารละลายฟอร์มาลินที่มีผลต่อปลาหางนกยูง
331 คง 2542 ต028 oการศึกษาผลกระทบจากสารไกลโฟเสทต่อใบของพืชใบเลี้ยงคู่
332 คง 2542 ป076 oการศึกษาผลการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์แบบใช้ล้อเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะเซ็นเซอร์
333 oการศึกษาผลการใช้น้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวในการทำขนมปุยฝ้าย
334 oการศึกษาผลของความถี่ของเสียงที่มีต่อพฤติกรรมของแมลงวันบ้าน
335 คง 2537 ป032 oการศึกษาผลของใบยูคาลปตัสที่มีต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
336 oการศึกษาผลของรางจืดต่อปริมาณเออธิลอัลกอฮอล์
337 oการศึกษาผลของราไมคอร์ไรซาที่มีต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้
338 คง 2546 ป006 oการศึกษาผลของว่านรางจืดต่อการลดสารพิษจากยาฆ่าแมลง
339 คง 2549 ป035 oการศึกษาผลของสารสกัดจากพืชที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด
340 คง 2546 ต066 oการศึกษาพฤติกรรมของหอยเชอรี่เพื่อกำจัด
341 คง 2540 ต022 oการศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกอง
342 คง 2543 ป001 oการศึกษาพืชน้ำในท้องถิ่นที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการจับตะกอนในน้ำ
343 คง 2546 ต043 oการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มโดยวิธีอิเล็กโทรไลต์แบบประยุกต์
344 oการศึกษาระดับความสูงที่เหมาะสมของกรงดักผีเสื้อมวนหวานโดยอาศัยพฤติกรรมการหาอาหารตามธรรมชาติของผีเ
345 oการศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารไก่ลูกผสมโร้ดบาร์พื้นเมือง อายุ 5-8 สัปดาห์
346 คง 2545 ป028 oการศึกษาฤทธิ์ของสาร Durantoside ที่มีต่อไมยราบยักษ์
347 คง 2540 ต007 oการศึกษาลักษณะพืชอาหารของแมลงแคง
348 คง 2540 ป001 oการศึกษาและการป้องกันการชักใยแมงมุมบ้าน300 36 หน้า520 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษ
349 คง 2545 ต015 oการศึกษาและประดิษฐ์การทำน้ำอุ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
350 คง 2545 ป062 oการศึกษาและปรับปรุงโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำเพื่อการเกษตรจากแป้งพืชชนิดต่างๆ
351 oการศึกษาและปรับปรุงสีของรักในการผลิตเครื่องเขินรักสีโดยการใช้ไอร์ออน (lll) ออกไซด์, โครเมียม (ll
352 คง 2543 ป017 oการศึกษาและเปรียบเทียบการขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับจากธรรมชาติ
353 oการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบบางชนิดของผงซักฟอกยี่ห้อต่างๆ
354 oการศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อและไล่แมลงวันทอง
355 oการศึกษาวิธีการชลอการเกิดของแมลงวันในคอกหมู
356 คง 2535 ต026 oการศึกษาวิธีการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาล
357 oการศึกษาวิธีการทำน้ำหมึกจากใบชา
358 oการศึกษาวิธีการลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
359 คง 2541 ต049 oการศึกษาวิธีชะลอการเน่าของเนื้อหมูด้วยสารเมือกจากมะเขือเทศ
360 คง 2547 ต023 oการศึกษาวิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้และน้ำผึ้งเทียม
361 คง 2545 ป033 oการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง
362 คง 2545 ต020 oการศึกษาวิธีเพิ่มอัตราการงอกของมะแว้งเครือ
363 คง 2549 ต003 oการศึกษาวิธีลดระยะเวลาในการเปลี่ยนสีของดอกไม้
364 oการศึกษาสมบัตไดอิเลคตริกของสารละลาย
365 คง 2542 ป029 oการศึกษาสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของเศษวัสดุเหลือใช้ในภาชนะเก็บความเย็น
366 คง 2540 ป019 oการศึกษาส่วนต่าง ๆ ของสะเดาที่มีผลต่อการกำจัดปลวก
367 คง 2543 ต031 oการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีผบต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยระยะก่อน
368 คง 2541 ป016 oการศึกษาเส้นใยพืชธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ
369 oการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านอากาศกับความเร็ววัตถุ
370 คง 2538 ป046 oการศึกษาอัตราการแข็งตัวของน้ำยางโดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นทองหล่อ
371 คง 2549 ป050 oการศึกษาอัตราการอยู่รอดของกุ้งฝอยและการเพิ่มน้ำหนักของกุ้งฝอยด้วยอาหารต่างๆ
372 คง 2538 ต023 oการศึกษาอัตราส่วนของกากกาแฟที่เหมาะสมผสมในดินที่ใช้ปลูกต้นกุหลาบ
373 คง 2541 ต003 oการศึกษาอัตราส่วนของสมุนไพร 2 ชนิดที่สามารถไล่แมลงหวี่ในโรงเห็ด
374 คง 2544 ป023 oการศึกษาอายุข้าวที่มีผลต่อคุณภาพข้าวฮาง
375 oการศึกษาอาหารไก่กระทง เพื่มลดต้นทุนการผลิต
376 คง 2547 ป034 oการศึกษาอิฐบล็อกที่มีเศษวัสดุเป็นส่วนผสม
377 oการศึกาาผลของแสงสีต่างๆ ในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวพันธุ์โนนสูง 1 ต่อความมีชี
378 คง 2549 ป027 oการสกัดไคโตแซนเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเป็นสารมอร์แดนท์
379 oการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหูกวาง
380 คง 2541 ต014 oการสกัดเพกทินจากเปลือกมังคุด
381 oการสกัดเพคตินจากว่านหางจระเข้เพื่อประโยชน์ในการทำเยลลี่
382 oการสกัดรงควัตถุแคโรตินอยด์ (Carotenoid) จากแครอท และมะเขือเทศ เพื่อย้อมไขมัน
383 คง 2538 ต012 oการสกัดสารอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีสีม่วง เปลือกมังคุด ผลมังเคร่
384 oการสร้างเครื่องมือวัดโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวด
385 คง 2548 ป004 oการสำรวจพฤกษเคมีในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
386 คง 2536 ป019 oการหมักแอลกอฮอล์จากสิ่งเหลือใช้และผลไม้
387 คง 2546 ป048 oการหาความเข้มข้นของน้ำตาลในอ้อยโดยวัดเวลาที่ใช้ในการไหล
388 oการหารูปทรงของภาชนะหุ้งต้มที่ประหยัดพลังงานความร้อน
389 oการหาส่วนผสมของอิฐมอญที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน
390 คง 2546 ต095 oการให้แสงสว่างและอาหารที่เหมาะสมจะทำให้ไข่มีขนาดและจำนวนไข่ดีขึ้น
391 คง 2535 ป015 oการอบความร้อนจากท่อไอเสีย
392 คง 2540 ต001 oกาวกะเพราพิชิตแมลงวัน
393 คง 2542 ต017 oกาวโฟมพัฒนา
394 คง 2542 ต007 oกาวสำหรับงานกระดาษ
395 คง 2546 ป017 oกาวเหนียวจากคราบน้ำมันตู้ดูดควัน
396 คง 2542 ต025 oกำจัดรายางด้วยดอกดาวเรือง
397 คง 2545 ป009 oกำจัดลาวาแมลงเต่าทองด้วยสารสกัดจากยาเส้น
398 คง 2540 ป028 oกำจัดหนอนด้วยใบสาบเสือ
399 คง 2541 ป029 oกำจัดหอยเชอรี่ด้วยสารจากธรรมชาติ
400 คง 2541 ป058 oกีตาร์มหัศจรรย์
401 คง 2547 ต038 oกีวีจากลูกปาล์ม
402 คง 2547 ต048 oกุ้งกระโดด
403 คง 2540 ป025 oเก็บผักจากต้นกล้วย
404 oเกลือของโลหะบางชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของสีย้อมที่สกัดจากรากต้นยอบ้าน
405 คง 2547 ต030 oแก้ปัญหาน้ำเค็มที่ปล่อยทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวัชพืชน้ำบางชนิด
406 คง 2549 ป042 oแก๊สโซฮอล์จากกล้วย
407 คง 2541 ต032 oขจัดคราบสกปรกด้วยว่านหางจระเข้
408 คง 2542 ต038 oขนมจีนสดด้วยสมุนไพร
409 คง 2541 ป030 oขยะสวยด้วยมือเรา
410 คง 2545 ป064 oของกล้วยๆ
411 คง 2547 ต028 oข้าวสมุนไพรปลอดภัยไร้สารกันบูด
412 คง 2545 ต042 oข้าวเหนียวนุ่มภูมิปัญญาไทย
413 คง 2546 ต011 oขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้
414 คง 2545 ต065 oเข็มขัดนริภัยกำลังสอง
415 oแขนกลหว่านอาหารกุ้ง
416 คง 2541 ป022 oไข่เค็มสูตรใหม่
417 คง 2541 ต053 oไข่เค็มไอโอดีนยุค IMF
418 คง 2542 ต051 oไข่รสใหม่ ไม่จำเจ
419 คง 2543 ต005 oครองแครงนพเก้า
420 คง 2538 ป002 oครีม IPA…ผักบุ้งทะเลต้านอักเสบและลบล้างพิษแมงกะพรุน
421 คง 2542 ป037 oครีมขัดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย
422 คง 2546 ต005 oครีมขัดรองเท้าจากธรรมชาติ
423 คง 2537 ป034 oครีมขัดรองเท้ารีไซเคิล
424 คง 2541 ป050 oครีมขัดรองเท้าหนังยุคไอเอ็มเอฟ
425 คง 2541 ป047 oครีมขัดโลหะทองเหลืองจากภูมิปัญญาไทย
426 คง 2545 ป044 oครีมตะไคร้หอมไล่ยุง
427 คง 2547 ต007 oครีมบรรเทาปวดจากพริก
428 คง 2541 ต011 oครีมลดรอยแตกของส้นเท้าจากยางมะละกอ
429 คง 2547 ป038 oคลื่นวิทยุกับการงอกของเมล็ด
430 คง 2547 ป024 oควบคุมเพลี้ยอ่อน Aphis craccivora Koch. บนต้นถั่วฝักยาวด้วยแมลงหางหนีบ(สีดำ) และด้วงเต่าลาย Micr
431 คง 2544 ต009 oควบคุมหญ้าร้ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
432 คง 2546 ต013 oความเข้มข้นของปุ๋ยน้ำจากเศษผักผสมเศษปลามีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งและมะลิ
433 คง 2538 ต043 oความมหัศจรรย์ของต้นกกช้าง
434 คง 2538 ป033 oคอนกรีตไซเคิล
435 คง 2542 ป025 oคอนกรีตผสมพลาสติก
436 คง 2547 ต010 oคีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูป
437 คง 2541 ป051 oคุณค่ามะขามไทย
438 คง 2535 ต022 oคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า ศึกษากรณีรังนกปากห่าง
439 คง 2544 ป021 oคุณภาพและการผสมติดของน้ำเชื้อสดแลเชื้อที่เก็บในอุณหภูมิ 6±1องศาเซลเซียส ในไก่ชนไทยที่มีอา
440 คง 2541 ป040 oเคมีภัณฑ์จากโฟม
441 คง 2538 ต026 oเครื่องกรองน้ำจากผักตบชวา
442 คง 2545 ป046 oเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดประสิทธิภาพสูง
443 คง 2541 ป020 oเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำ
444 คง 2535 ป005 oเครื่องกันการถูกข่มขืน
445 คง 2545 ป017 oเครื่องเก็บเกี่ยวผลไม้รุ่น ส.ร.น.1
446 คง 2546 ต069 oเครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์
447 คง 2549 ต012 oเครื่องขูดมะพร้าวแบบพอเพียง
448 คง 2543 ป008 oเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำแก่พืชอัตโนมัติ
449 คง 2543 ต057 oเครื่องคัดกุ้งกุลาดำ
450 คง 2546 ต098 oเครื่องคั้นกะทิแบบประหยัด
451 คง 2550 ป026 oเครื่องคั่วถั่ว
452 คง 2549 ต036 oเครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ
453 คง 2542 ต057 oเครื่องชั่งพลังน้ำ
454 คง 2543 ต024 oเครื่องดักจับกุ้งแบบกระบอกไม้ไผ่
455 คง 2548 ต001 oเครื่องดักจับแมลง
456 คง 2546 ต021 oเครื่องดูดฝุ่น
457 คง 2540 ต006 oเครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก
458 คง 2540 ต043 oเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติ
459 คง 2544 ป025 oเครื่องตรวจสอบการมีชีวิตของลูกไก่ก่อนฟักตัว
460 คง 2541 ป043 oเครื่องตัดกิ่งไม้แบบปั๊ม
461 คง 2546 ต100 oเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ
462 คง 2550 ต024 oเครื่องตัดหญ้าจากมอเตอร์พัดลมแอร์
463 คง 2547 ป042 oเครื่องตากแดดเดียวเพื่อสุขภาพ
464 คง 2546 ต099 oเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน
465 คง 2547 ป009 oเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ
466 คง 2540 ป003 oเครื่องเตือนวาตภัย
467 คง 2550 ต010 oเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติ
468 คง 2542 ป065 oเครื่องทำอาหารไก่จากเศษอาหาร
469 คง 2546 ป107 oเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ
470 คง 2535 ป020 oเครื่องปรับคุณภาพน้ำ
471 คง 2542 ต048 oเครื่องปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ(ไฟแสนรู้)
472 คง 2543 ต040 oเครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน
473 คง 2545 ป055 oเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
474 คง 2549 ต056 oเครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์
475 คง 2544 ป005 oเครื่องปอกเยื่อถั่ว
476 คง 2540 ต042 oเครื่องป้องกันการขโมยรองเท้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
477 คง 2541 ป036 oเครื่องปั่นฟาง
478 คง 2541 ต005 oเครื่องเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าและคุณสมบัติไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ
479 คง 2540 ป055 oเครื่องเปิด-ปิดมูลี่อัตโนมัติด้วยความเข้มของแสง
480 คง 2538 ต029 oเครื่องผ่าผลไม้
481 คง 2550 ป018 oเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
482 คง 2549 ป012 oเครื่องพ่นพลังงานแบตเตอรี่
483 คง 2549 ป060 oเครื่องพ่นยา PVC
484 คง 2546 ต101 oเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า
485 คง 2545 ต069 oเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง
486 คง 2541 ต039 oเครื่องเพิ่มอากาศในตู้ปลาประหยัดพลังงานจากระบบการให้น้ำเกลือ
487 oเครื่องฟอกอากาศ
488 คง 2540 ป006 oเครื่องฟอกอากาศชีวภาพ
489 คง 2540 ป054 oเครื่องฟักไข่(พ่วง)
490 oเครื่องฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ
491 คง 2540 ป053 oเครื่องมือจำลองการกำจัดไขมันและกากอาหารจากน้ำทิ้งตามบ้านเรือน
492 คง 2538 ต019 oเครื่องมือดักจับแมลงวันทอง
493 คง 2541 ป046 oเครื่องมือวัดควันดำระบบแสง
494 คง 2542 ป062 oเครื่องมือวัดความขุ่นของน้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
495 คง 2543 ป014 oเครื่องมือวัดความขุ่นของน้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
496 คง 2543 ต001 oเครื่องมือวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงอย่างง่าย
497 คง 2543 ต003 oเครื่องมือให้น้ำพืชอัตโนมัติ
498 คง 2549 ป025 oเครื่องย้อมผ้าด้วยหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมี
499 คง 2548 ต004 oเครื่องแยกกระดาษ
500 คง 2540 ป032 oเครื่องรดน้ำต้นไม้ใต้ดินอัตโนมัติ
Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. โครงงานที่มากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: